Türkçe-Moğolca Moğolca-Türkçe Konuşma Kılavuzu

Gantuul ODONT – Veysel ÇİFTCİ

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
Dil Araştırmaları Serisi

Yayın Yılı
:
2015
Yayın Yeri
:
Ankara
Sayfa Sayısı
:
266
Dili
:
Türkçe ve Moğolca

16×24 cm
Karton Kapak
ISBN: 978-975-456-137-1

Elinizdeki eser Türk-Moğol kültür ilişkilerine katkıda bulunacaktır, diye düşünüyorum. Enstitü, daha önce çıkardığı Moğol atasözleri ve Moğol dili grameri gibi eserler ile iki kardeş halkın birbirini tanımasına, birbirlerini öğrenmelerine önem verdiğini göstermiştir.

Günlük konuşma dilinde hayatın hemen her sahnesinde neyi nasıl soracağımızı, sorulduğunda nasıl cevap vereceğimizi bilmek;hangi tür söz kalıplarını kullanmamızı öğrenmek önemlidir.Elinizdeki küçük elkitabı böyle bir boşluğu doldurmaya hizmet edecektir. Küçük elkitabı, Moğolistan’ı ziyaret edecek Türkler ve Türkiye’yi ziyaret edecek Moğol kardeşlerimiz için günlük hayatı kolaylaştıracaktır. Küçük elkitabı niteliğindeki bu konuşma kılavuzunu hazırlayan arkadaşları kutluyorum.

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM
Enstitü Başkanı