1. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Bildiriler Kitabı Yayımlandı

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün, Keçiören Belediyesi’nin ortaklığı ile, Türk Dil Kurumu ve Türksoy’un destekleriyle 03-05 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlediği “I. Uluslar Arası Türk Kültürü Sempozyumu -Merkezî Asya’dan Avrupa’ya Türk Kültürü-” adlı sempozyumda, Türk kültürünü ilgilendiren hemen hemen bütün alanlarda çok değerli bildiriler sunulmuştur. Sempozyumda sunulan bildirilerin bir kısmı tarihsel Türk dili, edebiyatı, folkloru, tarihi ve sanatı hakkında, bir kısmı ise yine bu alanların bugünkü durumu ve geleceği hakkındadır. Sempozyumda sunulan ve bu eserde bir araya gelmiş olan bildiriler, Türk kültürü hakkında derli toplu yeni bilgileri, önerileri ve değerlendirmeleri içermektedir. Her bir bildirinin Türk kültürü ile ilgili araştırmalara katkıda bulunacağı aşikârdır. Sempozyumda sunulan bildirilerden oluşan “Bildiriler Kitabı”ndaki yazılar, katılımcıların adları esas alınıp alfabetik olarak sıralanmıştır.

Sempozyuma Türkiye’den ve Türkiye dışından katılan bilim adamı ve araştırmacılar, bilgi ve tespitlerini bu bilgi şöleninde paylaştılar. Kendilerine teşekkürlerimiz daimdir. Bildiri metinlerinin kitaplaştırılması sürecinde Selin Bayrak, Saffet Yılmaz, Ezgi Çapan ve Hakan Güler çalışıp emek verdiler, teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Ferruh AĞCA

Editör