Yönetim

Yönetim Kurulu Başkanımız

 

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

Başkan

ASLİ ÜYELER

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Prof. Dr. İbrahim DİLEK
Prof. Dr. Kâzım Yaşar KOPRAMAN
Prof. Dr. İsmet ÇETİN
Prof. Dr. Ferruh AĞCA
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Doç. Dr. Hayati BEŞİRLİ

YEDEK ÜYELER

Prof. Dr. Nezir TEMUR
Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU
Prof. Dr. Vahit TÜRK
Prof. Dr. M. Mete TAŞLIOVA
Doç. Dr. Tümen SOMUNCUOĞLU
Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL
Prof. Dr. Recep KILIÇ

DENETİM KURULU ÜYELERİ

ASLİ ÜYELER

Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU
Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU
Doç. Dr. Muvaffak EFLATUN

YEDEK ÜYELER

Doç. Dr. Hakan AKÇA
Prof. Dr. Altan ÇETİN
Prof. Dr. Mustafa ÖNER

BİLİM KURULU ÜYELERİ

ASLİ ÜYELER

Prof. Dr. Kâzım Yaşar KOPRAMAN
Prof. Dr. Reşat GENÇ
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
Prof. Dr. İsa ÖZKAN
Prof. Dr. İbrahim DİLEK
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM
Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

YEDEK ÜYELER

Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Prof. Dr. Bilal ŞİMŞİR
Prof. Dr. Zeynep KERMAN
Prof. Dr. Kemal ERASLAN
Prof. Dr. Bilgehan Adsız GÖKDAĞ
Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY
Prof. Dr. Fatma Gülay MİRZAOĞLU
Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK
Prof. Dr. Harun GÜNGÖR
Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU