Yayınlar

I. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu

“Merkezî Asya’dan Avrupa’ ya Türk Kültürü” 03 – 05 Ekim 2022  / ANKARA  Değerli araştırmacı, Geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk kültürü, tarihin farklı dönemlerinde değişik değerler ve eserler ortaya koymuştur. Türk kültürünün tarih zenginliği ve mekân genişliği her türden esere yansımış, gerek maddi gerekse maddi olmayan kültürel özellikleri Türk kültürüne dünyanın sayılı kültürlerinden biri olma...

Devamını Oku

Moğol Atasözleri

Moğol Atasözleri adlı kitapta, Moğol atasözlerinin yapısal özellikleri ve Türk atasözleri ile karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca Türkçe çevirilerinin de yapıldığı Moğol atasözleri, uluslar arası atasözü sınıflandırma sistemine göre de sınıflandırılmıştır. Eserde, küçük bir sözlük de bulunmaktadır.

Devamını Oku

Çağdaş Moğolcanın Grameri – Ses ve Şekil Bilgisi

Çağdaş Moğolcanın Grameri -Ses ve Şekil Bilgisi- adlı eser Türkiye’de çağdaş Moğolcanın ses ve şekil bilgisi üzerine yazılan ilk eserdir. Kitap ses bilgisi, kökler ve yapım ekleri ve kelime olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Ses bilgisi kısmında çağdaş Moğolcadaki ünlüler, ünsüzler ve ses olayları üzerinde durulmuştur. Kökler ve yapım ekleri kısmında Moğolcadaki kökler ve...

Devamını Oku

Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları

Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar) adlı eser Türk boyları arasında dil özellikleri ve dini inanışları bakımından araştırmacıların özel bir ilgisini çeken Çuvaş Türklerinin sözlü geleneğinde önemli bir yer tutan Alplar hakkındaki anlatmaları ele alır. Çuvaşların tarihi, dili, edebiyatı, dini inanışları hakkında genel bilgilerin de yer aldığı eserde Çuvaş Türklerinin edebiyatında epik eserler üzerine yapılan araştırmaların...

Devamını Oku

Folklor ve İdeoloji

Folklor ve İdeoloji “Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan’da Folklor Politikaları ve Çalışmaları 1917-1958” adlı kitap, giriş dışında dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde(3-29.s.) Folklor ve İdeoloji” ilişkisi çerçevesinde XX. yüzyıl dünyasında folklora olan ideolojik ve politik yaklaşımlar ana hatlarıyla verilmeye çalışılmıştır. Çalışmada oldukça geniş bir alanı kapsayan folklor kavramı çerçevesinde sadece sözlü geleneğe ait ürünler hakkında yapılan...

Devamını Oku