Yayınlar

Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları

Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar) adlı eser Türk boyları arasında dil özellikleri ve dini inanışları bakımından araştırmacıların özel bir ilgisini çeken Çuvaş Türklerinin sözlü geleneğinde önemli bir yer tutan Alplar hakkındaki anlatmaları ele alır. Çuvaşların tarihi, dili, edebiyatı, dini inanışları hakkında genel bilgilerin de yer aldığı eserde Çuvaş Türklerinin edebiyatında epik eserler üzerine yapılan araştırmaların...

Devamını Oku

Folklor ve İdeoloji

Folklor ve İdeoloji “Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan’da Folklor Politikaları ve Çalışmaları 1917-1958” adlı kitap, giriş dışında dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde(3-29.s.) Folklor ve İdeoloji” ilişkisi çerçevesinde XX. yüzyıl dünyasında folklora olan ideolojik ve politik yaklaşımlar ana hatlarıyla verilmeye çalışılmıştır. Çalışmada oldukça geniş bir alanı kapsayan folklor kavramı çerçevesinde sadece sözlü geleneğe ait ürünler hakkında yapılan...

Devamını Oku