Çağdaş Moğolcanın Grameri – Ses ve Şekil Bilgisi

Yavuz KARTALLIOĞLU

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
Dil Araştırmaları SerisiYayın Yılı
:
2010
Yayın Yeri
:
Ankara
Sayfa Sayısı
:

Dili
:
Türkçe

16×24 cm
Karton Kapak
ISBN:

Çağdaş Moğolcanın Grameri -Ses ve Şekil Bilgisi- adlı eser Türkiye’de çağdaş Moğolcanın ses ve şekil bilgisi üzerine yazılan ilk eserdir. Kitap ses bilgisi, kökler ve yapım ekleri ve kelime olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Ses bilgisi kısmında çağdaş Moğolcadaki ünlüler, ünsüzler ve ses olayları üzerinde durulmuştur. Kökler ve yapım ekleri kısmında Moğolcadaki kökler ve yapım ekleri yer almaktadır. Kitapta hem yapım hem de çekim eklerinin Klasik Moğolcadaki şekilleri de verilmiştir. Üçüncü bölümde ise ad, zarf, sıfat, sayı, fiil, zamir ve süsleyici kelimeler gibi kelime türleri anlatılmıştır.