Alkış Bitiği – Kemal Eraslan Armağanı

Bülent GÜL

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
Armağan Serisi

Yayın Yılı
:
2015
Yayın Yeri
:
Ankara
Sayfa Sayısı
:
294
Dili
:
Türkçe

16×24 cm
Karton Kapak
ISBN: 978-975-456-134-0

Değerli okuyucularımız, bu armağan kitap üyemiz Kemal Eraslan hocamıza adanmıştır. Asistanlık yıllarından tanımak fırsatı bulduğumuz Kemal Bey, arkadaşları arasında fedakârlığı ve yardımseverliği ile tanınmıştı. Öğretmen okulu günleri hikâyelerini, arkadaşları ağabeylerimizden epey dinlemişimdir. Onun o cephesi, bilim hayatını da bugüne kadar sürmüştür ve sürecektir de. Kendisi tam bir bilim fedakârânîdır. Sessiz sedasız, harıl harıl çalışan, sürekli eser üreten, Çağatay Han dönemi Türk edebiyatı eserlerini doğru okunuşları ile günümüze kavuşturan gerçek bilim dervişlerinden biridir.

Türk edebiyatının muhteşem yaratıcılarından Ali Şir Nevâî’nin yarattığı eserlerin büyük kısmı onun sayesinde ülkemizde anlaşılırlığa kavuştu. Sessiz sedasız çalışmalarını sürdüren Kemal Eraslan, Türk dilinin pek çok konusunda önemli yazılar kaleme almış, her bir soruna yeni görüşler ve açıklamalar kazandırmıştır. Son okuduğum eseri ise, hepimizin çok sevdiği ve erken yaşta yitirdiğimiz Reşid Rahmeti Arat hocaya adanmıştır ve Türk dilinin Uygur dönemi yazı dili metinlerine dayalı bir gramer kitabıdır.

Kendisi için armağan kitap hazırlama işini, Türkolojiye adanmış ömürlere hizmet etmeyi şiar edinmiş üyemiz Doç. Dr. Bülent Gül, hiç tereddüd etmeden kabul etmiştir ve Enstitümüz tarafından tertip edilen bu armağan kitaba, kitabın editörü Bülent Gül tarafından ‘Alkış Bitiği’ adı konmuştur. Editöre teşekkür ediyorum. Bu adın armağana da, değerli ağabeyimiz, bilimin sessiz ve çalışkan insanı Kemal Eraslan’a da çok yakıştığı kanısındayım. Türk kültür ve bilim hayatına kazandırdıkları ile o, bu alkışı hak etmiş bir kişidir. Biyografisi ve eserleri kaynakçası görüldüğünde, sözlerimin eksik kaldığı da düşünülebilir.

Armağanın hazırlanmasında Bülent Gül’e ve yazıları ile ‘Alkış Bitiği’ne katılanlara Enstitü ve şahsım adına teşekkür ederim. Bu vesileyle üyemiz ve değerli ağabeyimiz Kemal Eraslan’a şahsım ve Enstitümüz adına daha nice esenlik dolu çalışma yılları dilerim.

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM
Enstitü Başkanı