Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası

Reşat GENÇ

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
Tarih Araştırmaları Serisi

Yayın Yılı
:
2015
Yayın Yeri
:
Ankara
Sayfa Sayısı
:
386
Dili
:
Türkçe

16×24 cm
Karton Kapak
ISBN: 978-975-456-131-9

Türk kültür tarihinin en önemli eserlerinden biri de Kaşgarlı Mahmud’un yazmış olduğu ‘Divânu Lugat’it-Türk’ adlı eserdir. XI. yüzyıl Türk dünyası kültür hayatını en küçük nüansına kadar ele alıp tanıtan bu abidevi eser, Enstitümüz üyesi Reşat Genç tarafından incelenip yayınlanmıştır. Reşat Genç, sadece bu eserin incelenmesine değil, aynı zamanda XI. yüzyıl Türk tarihinin anlaşılması, incelenmesi üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınmış âlimlerimizden biridir.

Reşat Genç ‘in bu eserinin mevcudu tükenmişti. Kendisinden rica ettim. Kırmadı, karşılıksız Enstitü adına yeniden basılmasına izin verdi ve böylece eserin ikinci baskısı ile okuyucu karşısına çıkarma olanağı bulmuş olduk.

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM
Enstitü Başkanı