Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı

Ferruh AĞCA

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
Dil Araştırmaları Serisi

Yayın Yılı
:
2016
Yayın Yeri
:
Ankara
Sayfa Sayısı
:
256
Dili
:
Türkçe

16×24 cm
Karton Kapak
ISBN: 978-975-456-139-5

Türk dilinin tarihsel dönemlerine ait metinler, Türk dili araştırmalarının temel kaynaklarındandır. Farklı çevrelere ait tarihsel metinler yardımıyla, Türk dilinin hem gelişim süreçleri tespit ve tayin edilebilmekte hem de modern zamana ait birçok dillik özellik kolaylıkla yorumlanabilmektedir. Bu çerçevede tarihsel Türk dili alanlarına ait metinlerin hem yayımı hem de dillik özellikleri bakımından değerlendirilişi, Türklük Bilimi araştırmalarının en önemli ayağını oluşturmaktadır.

Tarihsel Türk dili metinleri içerisinde, bazı metinler hem yayıldığı çevre, hem de muhtevaları ve yapıları itibariyle diğer tarihsel metinlere göre biraz daha fazla önem arz etmektedir. Zira bu tür metinler sadece dil araştırmaları bakımından değil, aynı zamanda Türk kültür incelemeleri bakımından da eşsiz değere sahiptir. Türk edebiyatındaki tarihsel destanî metinler bu tür metinlerdendir. Milletlerin teşekkül süreçleri hakkındaki bilgilerin yanı sıra tarihleri, maddi ve manevi kültür kodları, dünya ve evren algısı gibi hususlar bakımından da eşsiz bir değere sahip olan destanlar, tarihsel dil, edebiyat ve kültür bilimi araştırmalarının vazgeçilmez kaynaklarından biridir. Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı ise, Türk edebiyatındaki Oğuznameler içerisinde ayrıca öneme sahiptir. Nitekim bu destan metni, hem Uygur harfleriyle yazılmış olması, hem de diğer Oğuznamelerde görülmeyen mitolojik unsurları bünyesinde barındırması bakımından Türk destanları ve Oğuznamenin muhtelif yüzyıllara ait elyazma nushaları arasında kendine ayrıcalıklı bir yer açmıştır.

Bu çalışmada, Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı yeniden okunmuş, anlamlandırılmış ve dillik özellikleri bakımından yorumlanmıştır. Bu çerçevede eldeki kitap; Metin, Aktarma, Notlar ve Dizin ana bölümlerinden oluşmaktadır. Metin kısmında her bir satırın transkripsiyonu ve transliterasyonu yapılmıştır. Aktarma kısmında metnin Türkiye Türkçesine aktarımı yapılmıştır. Metindeki her bir dillik ya da izaha muhtaç unsur Notlar kısmında ele alınmıştır. Dizin kısmında ise metindeki sözcük ve ibareler anlamlandırılmış ve sıralanmıştır.


* Öğretim görevlisi, öğrenci, asker ve emniyet mensuplarına %20 oranında indirim uygulanmaktadır.

** Bayilerimizin ve yayın evlerinin toplu (10 ve üzeri) alımlarında %30 oranında indirim uygulanmaktadır.