Dede Korkut Kitabı’nın Bursa Elyazması Basıldı  

Sahaf İbrahim Koca tarafından Bursa’da Muradiye Kur’an Elyazmaları Müzesi’ne verilen ve 2022 yılında Mehmet Yayla tarafından Dede Korkut Kitabı olduğu anlaşılan ve Prof. Dr. Ersen Ersoy’a haber vermesiyle duyulan Dede Korkut Kitabı’nın Bursa Yazması, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tıpkıbasımı yapıldı. Tıpkıbasımının basımı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi 7 Temmuz 2023 tarihinde müzede yazmanın tanıtım toplantısı yapıldı. 

Toplantıya Enstitümüz üyelerinden Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya ve Prof. Dr. Ferruh Ağca da katılarak yazma hakkında düşüncelerini ifade ettiler. 

Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Bursa Yazmasının özelikleri üzerinde durarak yazmayı Vatikan ve Dresden nüshalarıyla karşılaştırdı. 

Prof. Dr. Ferruh AĞCA ise, yazma hakkında bilgi verdikten sonra metnin dil özelliklerine dayanarak yazmanın 17-18. yüzyıllara ait olabileceğini, Dresden nüshasında okunması kuşkulu olan bazı sözcük ve ibarelerin bu yazma sayesinde açıklığa kavuştuğunu dile getirdi.