Enstitümüzün Üyelerinden Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Vefat Etti

Dilbilimci, Türkolog, profesör, akademisyen. 30 Ocak 1939 tarihinde Uşak’ta doğdu. Babası Cumhuriyet’in ilk polislerinden Şevki Bey, annesi Bahçesaraylı Lâtif Ustanın kızı Lütfiye Hanım’dır.

İlk, orta ve liseyi Uşak, Ankara, İstanbul, Eskişehir’de okudu. 1960 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’ne girdi. Burada R. R. Arat, A. Caferoğlu, F. K. Timurtaş, M. Ergin, A. H. Tanpınar, F. Akün, A. N. Tarlan, A. Alpaslan, T. Yazıcı, A. Ateş gibi hocalardan Türk Dili, Türk Dili Tarihi, Osmanlıca, Gramer, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Farsça derslerini aldı. Üçüncü sınıfta A. Ü. DTCF. TDE Bölümü’ne nakletti. Burada da H. Eren, S. Çağatay, Z. Korkmaz, A. Temir, V. Hatipoğlu, H. Mazıoğlu, K. Akyüz, S. Yüksel, M. Anbarcıoğlu gibi hocalardan Türk Dili, Eski ve Yeni Türk Edebiyatı, Moğolca ve Farsça dersleri aldı.

1970 yılında Prof. Dr. Ahmet Temir’in danışmanlığında “Moğolların Gizli Tarihinde Hâl Ekleri ve Cümlede Kullanılış Şekilleri” adlı tezini tamamlayarak “Edebiyat Doktoru” unvan ve pâyesini aldı. 1980 yılında “Kütahya Yöresi ve Ağızları” adlı tezi ile doçent, 1989 yılında “Doğu Anadolu Osmanlıcası” adlı takdim tezi ile profesör unvanını aldı.

Yurt içi ve yurt dışında 500’e yakın bilimsel toplantıya tebliğ ile katıldı; 1500 kadar bilimsel, popüler ve köşe yazısı yazdı. Yurt içi ve dışında 30 kadar “üstün hizmet ödülü”, “bilimde başarı ödülü”, “Türk Diline hizmet ödülü”, “Türk Folkloruna hizmet ödülü”, “Kırgız Diline hizmet ödülü”, “Kırgız (Ruhaniyat) ödülü”, “Onu ödülü”, “Türklük Bilimine hizmet ödülü”, “Kültür Bakanlığı ‘Şükran Beratı” gibi ödüller aldı. Pek çoğu şimdi profesör, doçent gibi akademik unvanlarla görev yapan öğrenci yetiştirdi.

ESERLERİ:

“Türkçe El Kitabı”, “Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü”, “Kütahya Yöresi Ağızları”, “Türkiye Türkçesi ile Manas Destanı”, “Doğu Anadolu Osmanlıcası”, “Trabzon Yöresi Türkü ve Atma Türküleri”, “Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası”, “Orta Asya’dan Kırım’a”, “Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları”, “Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler”, “Tunceli ve Yöresi Ağızları”, “Eski Yazı ve Osmanlıca Dersleri”, “Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme”, gibi 50’den fazla basılı kitabıyla birlikte çeşitli dergilerde yayımlanmış makale, ansiklopedi maddeleri, şiirler ve gazete yazıları da bulunmaktadır.