Enstitü başkanımız Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Köl Tigin Yazıtını Köl Tigin’in diliyle seslendirdi