Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünde Görev Değişikliği

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünde Görev Değişikliği

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün salgın dolayısıyla birkaç kez ertelenen genel kurulu 28 Mayıs 2021 tarihinde enstitünün konferans salonunda yapılmış ve dernek kurullarına aşağıdaki üyeler seçilmiştir.


Yönetim Kurulu asil üyeleri: Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. İbrahim DİLEK, Prof. Dr. Kâzım Yaşar KOPRAMAN, Prof. Dr. İsmet ÇETİN, Prof. Dr. Ferruh AĞCA, Prof. Dr. Yunus KOÇ, Doç. Dr. Hayati BEŞİRLİ


Yönetim Kurulu yedek üyeleri: Prof. Dr. Nezir TEMUR, Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU, Prof. Dr. Vahit TÜRK, Prof. Dr. M. Mete TAŞLIOVA, Doç. Dr. Tümen SOMUNCUOĞLU, Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL, Prof. Dr. Recep KILIÇ

Denetim Kurulu asil üyeleri: Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU, Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU, Doç. Dr. Muvaffak EFLATUN


Denetim Kurulu yedek üyeleri: Doç. Dr. Hakan AKÇA, Prof. Dr. Altan ÇETİN, Prof. Dr. Mustafa ÖNER


Bilim Kurulu üyeleri: Prof. Dr. Kâzım Yaşar KOPRAMAN, Prof. Dr. Reşat GENÇ, Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN, Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Prof. Dr. İsa ÖZKAN, Prof. Dr. İbrahim DİLEK, Prof. Dr. Dursun YILDIRIM, Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ, Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH


Yönetim Kurulu aynı gün toplanmış ve görev dağılımı yapmıştır. Buna göre Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun başkan, Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman başkan yardımcısı, Prof. Dr. İbrahim Dilek sekreter olmuşlardır.