Türk Kültürü 2021/2

İÇİNDEKİLER / CONTENTS


Türk Kültürü’nden Merhaba / Hi
YAZILAR / ARTICLES

JENERİK / JENERIC

Bülent GÜL
Eski Moğol Hukuk Kuralları Halha Jirum’a Göre Süi Beleg “Başlık Hediyesi”
Sui Beleg “Gift Of Bride Price” According To Ancient Mongolian Law Halha Jirum

Zeynep ŞENER
Aşk-ı Memnu Romanında Estetik
Aesthetics in the Novel “Aşk-ı Memnu”

Zehra YAZBAHAR
İnsanlığa Düşürülen Gölge: Reşat Nuri Güntekin’in Hikâyelerinde Şiddete
Maruz Kalan Çocuklar
Dark Shadow of Humanity:
Children Victims of Violence in the Stories of Reşat Nuri Güntekin

Fatih SAKALLI
‘Değerlerini Yitiren’ Bir Babanın Romanı: Yaprak Dökümü
The Novel of a Father who lost his Values: “Yaprak Dökümü”

Emir Ali ŞAHİN
Anadolu Notları ve Han Duvarları’nı Birlikte Okumak
Reading ‘Anadolu Notları’ and the ‘Han Duvarları’ Together

Gülçin Tuğba NURDAN
Halit Ziya Uşaklıgil’in Anı Hikâyeleri: İzmir Hikâyeleri
The Memoirs – Stories of Halit Ziya Uşaklıgil: İzmir Hikâyeleri

Ece İYİÇALIŞKAN
Kızılcık Dalları Romanında Hastalık Olgusu
Illness in the Novel “Kızılcık Dalları”

Pelin GÖRGÜLÜ
Avrupa Gezintisi: Bir Şir’i Hayal Üzerine Tahlil Denemesi
A European Tour: An Essay on the Analysis of the Book “Bir Şir’i Hayal”

Mehtap MÜCÜK
Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Bellek Türü Olarak Masallar
Fairy Tales as a Type of Memory in the Novels of Reşat Nuri Güntekin

Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET – Tuğçe ÖZDEMİR
Kentli Kadının Doğum Sürecindeki Destekçisi: Doula
Doula: Supporter of the Urban Woman During the Birth process