I. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ile Keçiören Belediyesi’nin iş birliği, Türk Dil Kurumu ve Türksoy’un destekleriyle 3-5 Ekim 2022 tarihleri arasında “I. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu” düzenlenmiştir. “Merkezi Asya’dan Avrupa’ya Türk Kültürü” temalı sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı katıldı.

Sempozyuma yurt dışından katılım çoktu. Gelebilenler arasında Prof. Dr. Kamal Mehdioğlı Abdulla (Azerbaycan), Aygül Cumankızı Türikpenova (Kazakistan), Adar Artaşev (Altay Cumhuriyeti), Prof. Dr. Hendrik Boeschoten (Hollanda) vardı. Yurtdışından gelemeyen 6 delege bildirilerini çevrimiçi olarak sundu.

Sempozyumda 2 açılış bildirisi ve 90 bildiri sunuldu. Çevrimiçi 6 bildiri ile birlikte toplam 98 bildiri verilmiş oldu. Bazı bildiriler iki yazarlı idi. Böylece 117 katılım sağlanmış oldu.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un sempozyum açılış konuşmasını takiben Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Prof. Dr. Kamal M. Abdulla, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türksoy Genel Sekreteri Bilâl Çakıcı konuşmalarını yaptılar.

Türksoy teşkilâtı Türk kültürüne hizmetleri geçen Prof. Dr. Kamal Mehdioğlu Abdulla, Prof. Dr. Hendrik Boeschoten, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya ve Prof. Dr. Gürer Gülsevin’e hizmet plaketlerini sunduktan sonra açılış bildirilerine geçildi.

Sempozyumda iki açılış bildirisi sunuldu. İlki Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun tarafından sunulan “Böri-Bozkurt” kelimeleri ve Türk lehçelerindeki türevleri hakkında idi. İkinci bildiri ise Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya tarafından sunulan I. Göktürk hanedanının ilk altı kağanının hayatının anlatıldığı 1435 yıl önce yazılan Bugut yazıtı ve yazıtın dili üzerine hazırladığı “Göktürk Kağanlığının Birinci Hanedanı Devresinin “L-R” Türkçesi Metinleri Üzerine Yorumlar” başlığını taşıyordu.

Öğleden sonraki bildiriler ise Kâşgarlı Mahmûd, Yûsuf Has Hâcib, Ahmet Temir, Şükrü Elçin, Kemal Eraslan, Tuncer Gülensoy salonlarında sunuldu.

Sempozyum bildirileri birinci ve üçüncü gün Keçiören Belediyesi’nin Yunus Emre Kültür Merkezi salonlarında, ikinci gün ise Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün salonlarında sunuldu.

Üçüncü gün bildiri sunumlarından sonra “Kapanış ve Değerlendirme Oturumu”na geçildi. Bu oturumunda Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, Prof. Dr. Kamal Abdulla, Prof. Dr. Hendrik Boeschoten, ve Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun duygu, düşünce ve tekliflerini sundular.