Nesirle Selam

Türkmen Bilgesi Fikret Türkmen Armağanı

Değerli okuyucular, bu armağan kitabımız Fikret Türkmen adına düzenlenmiştir. Fikret Türkmen, alanında iyi yetişmiş, eserleri, yazıları ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir üyemiz, değerli bir bilim adamıdır. Türk kültür hayatına bilim adamı ve yönetici olarak önemli katkılarda bulunmuş ve bulunmayı sürdüren bir arkadaşımızdır. Türk sözlü edebiyatı üzerine yapmış ve yayınlamış olduğu çalışmalar, yeni yetişen ve...

Devamını Oku

Türkçe-Moğolca Moğolca-Türkçe Konuşma Kılavuzu

Elinizdeki eser Türk-Moğol kültür ilişkilerine katkıda bulunacaktır, diye düşünüyorum. Enstitü, daha önce çıkardığı Moğol atasözleri ve Moğol dili grameri gibi eserler ile iki kardeş halkın birbirini tanımasına, birbirlerini öğrenmelerine önem verdiğini göstermiştir. Günlük konuşma dilinde hayatın hemen her sahnesinde neyi nasıl soracağımızı, sorulduğunda nasıl cevap vereceğimizi bilmek;hangi tür söz kalıplarını kullanmamızı öğrenmek önemlidir.Elinizdeki küçük elkitabı...

Devamını Oku

Alkış Bitiği – Kemal Eraslan Armağanı

Değerli okuyucularımız, bu armağan kitap üyemiz Kemal Eraslan hocamıza adanmıştır. Asistanlık yıllarından tanımak fırsatı bulduğumuz Kemal Bey, arkadaşları arasında fedakârlığı ve yardımseverliği ile tanınmıştı. Öğretmen okulu günleri hikâyelerini, arkadaşları ağabeylerimizden epey dinlemişimdir. Onun o cephesi, bilim hayatını da bugüne kadar sürmüştür ve sürecektir de. Kendisi tam bir bilim fedakârânîdır. Sessiz sedasız, harıl harıl çalışan, sürekli...

Devamını Oku

Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası

Türk kültür tarihinin en önemli eserlerinden biri de Kaşgarlı Mahmud’un yazmış olduğu ‘Divânu Lugat’it-Türk’ adlı eserdir. XI. yüzyıl Türk dünyası kültür hayatını en küçük nüansına kadar ele alıp tanıtan bu abidevi eser, Enstitümüz üyesi Reşat Genç tarafından incelenip yayınlanmıştır. Reşat Genç, sadece bu eserin incelenmesine değil, aynı zamanda XI. yüzyıl Türk tarihinin anlaşılması, incelenmesi üzerine...

Devamını Oku

Çağdaş Türk Düşüncesinin İnşası Yolunda Süleyman Hayri Bolay Armağanı

* Öğretim görevlisi, öğrenci, asker ve emniyet mensuplarına %20 oranında indirim uygulanmaktadır. ** Bayilerimizin ve yayın evlerinin toplu (10 ve üzeri) alımlarında %30 oranında indirim uygulanmaktadır.

Devamını Oku

Kaşgarlının Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı

* Öğretim görevlisi, öğrenci, asker ve emniyet mensuplarına %20 oranında indirim uygulanmaktadır. ** Bayilerimizin ve yayın evlerinin toplu (10 ve üzeri) alımlarında %30 oranında indirim uygulanmaktadır.

Devamını Oku

Kaygusuz’un Bilge Torunu Abdurrahman Güzel’e Armağan

* Öğretim görevlisi, öğrenci, asker ve emniyet mensuplarına %20 oranında indirim uygulanmaktadır.** Bayilerimizin ve yayın evlerinin toplu (10 ve üzeri) alımlarında %30 oranında indirim uygulanmaktadır.

Devamını Oku

Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı

Türk dilinin tarihsel dönemlerine ait metinler, Türk dili araştırmalarının temel kaynaklarındandır. Farklı çevrelere ait tarihsel metinler yardımıyla, Türk dilinin hem gelişim süreçleri tespit ve tayin edilebilmekte hem de modern zamana ait birçok dillik özellik kolaylıkla yorumlanabilmektedir. Bu çerçevede tarihsel Türk dili alanlarına ait metinlerin hem yayımı hem de dillik özellikleri bakımından değerlendirilişi, Türklük Bilimi araştırmalarının...

Devamını Oku