Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’a Ödül

 

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’a   “Türk dünyası ve Türklükbilimi alanında yaptığı çalışmalar, yetiştirdiği öğrenciler ve eserleriyle bilim âlemine katkılarından dolayı” Kazakistan Uluslararası Türkoloji Merkezi ve Uluslararası Kazak Dili Akademisi tarafından ödül verildi.

Merkez Başkanı Prof. Erden Kajıbek; Türk dünyası aksakalı Ahmet Hoca’yı 1990 yılı başından itibaren tanıdığını söyleyerek, Hoca’nın düşünceleri, bilimsel çalışmaları; Türk dünyası bilim kurumu ve bilim insanlarıyla yaptığı çalışmalar, bu alanda çalışma ve çalışanlara önderlik yaptığını ifade etti. Hoca’nın Türklükbilimine yaptığı hizmetlerinden dolayı şükran ifadesi olarak teşekkür belgesi takdim edildiğini ifade ederek çapan giydirdi.

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Türkiye-Türk dünyası ilişkilerinin,  toplum ve devlet hayatının her alanında gelişip genişleyerek devam etmesinin gereğine işaret ederek, uluslararası işbirliklerinin önemini dile getirdi.